Tarieven

Het kostenplaatje hangt af van het aantal sessies. Gewoonlijk varieert het aantal bijeenkomsten tussen de vijf en tien gesprekken van circa één tot anderhalf uur - maar soms is na één gesprek alles al helder. De aard en de complexiteit van het probleem, maar ook jouw eigen betrokkenheid en inzet spelen hierbij een rol. Essensus rekent € 65,00 per uur. Standaard ontvang je een factuur.

Vergoeding zorgverzekeraar

Veel zorgverzekeraars verstrekken een vergoeding voor counselling. Op je verzekeringspolis kun je dit terugvinden. Ook de werkgevers, het Persoonsgebonden Budget (PGB), belastingaftrek en diverse andere regelingen, zoals re-integratietrajecten (IRO), kunnen mogelijkheden bieden voor een tegemoetkoming in de kosten.